Key Financial Data

Income Statement Highlights
USD million except ratios and EPS Kwoty w milionach USD, z wyjątkiem przychodów na 1 akcję i marży FY2016 FY2015 FY2014 FY2013 FY2012
Revenue Przychody 1,998.5 2,329.5 2,393.3 2,796.8 2,071.8
EBITDA (1) EBITDA (1) 346.4 396.6 223.0 287.5 318.8
EBIT EBIT 287.2 328.3 128.7 200.9 257.3
Net profit (2) Zysk netto (2) 225.2 106.9 (98.3) 111.6 206.7
EPS, USD (3) Przychody na 1 akcję (3) 2.83 1.34 (1.23) 1.40 2.61
Gross margin Marża brutto 23.1% 22.0% 17.1% 16.1% 22.1%
EBITDA margin Marża zysku przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, deprecjacji oraz amortyzacji. 17.4% 17.0% 9.3% 10.3% 15.4%
Net margin Marża netto 11.3% 4.6% (4.1%) 4.0% 10.0%
1 . EBITDA is calculated as the sum of the profit from operating activities plus amortization and depreciation.
2 . Net profit attributable to equity holders of Kernel Holding S.A.
3. EPS is measured in US Dollars per share, based on net profit attributtable to equity holders of Kernel Holding S.A. and 69,070,178 shares in FY2010, 74,684,398 shares in FY2011, 79,140,131 shares in FY2012 and 79,683,410 shares in FY2013-2016.