Kernel Holding S.A. є акціонерним товариством, зареєстрованим у Люксембурзі. Акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі з 2007 року.

Компанія дотримується більшості практик корпоративного управління, рекомендованих для емітентів Варшавської фондової біржі (свідоцтво про відповідність). Після вступу в дію Кращих практик корпоративного управління, рекомендованих для емітентів Варшавської фондової біржі, Рада Директорів компанії прийняла рекомендації та принципи визначені в цьому документі, крім рекомендацій IV.R.2 та принципів I.Z.1.16, I.Z.1.20, IV.Z.2, VI.Z.4. Також Рада Директорів вважає, що принципи та рекомендації II.Z.11, III.Z.6. та IV.R.3 не застосовуються до Компанії.

Крім того, компанія добровільно дотримується більшості принципів корпоративного управління, встановлених Фондовою біржею Люксембургу. Компанія дотримується принципів корпоративного управління, зазначених в останньому публічному річному звіті. Принципи і структуру корпоративного управління визначено у Статуті Компанії, а також у Статуті Корпоративного Управління.

Компанія постійно прагне підтримувати гендерне, освітнє, професійне та вікове різноманіття між членами органів правління, розуміючи вплив різноманіття на максимізацію вартості для акціонерів. Різноманіття було значно посилено протягом кількох останніх років. Компанія дотримується принципів різноманіття, проголошених в численних внутрішніх документах, а також в Політиці рівних можливостей та культурного різноманіття.

Рада директорів компанії складається з восьми директорів, троє з яких є незалежними.

Аудиторський комітет

У Раді директорів діє Аудиторський комітет, основними функціями якого є сприяння в моніторингу повноти і достовірності фінансової інформації, а також розгляд та оцінювання аудиторських, бухгалтерських і фінансових процесів звітності компанії.

До складу Аудиторського комітету входять незалежні директори: Сергій Шибаєв (голова комітету), Наталі Башиш та Анджей Данильчук.

Комітет з призначень і винагород

Основною функцією Комітету з призначень і винагород є сприяння Раді директорів у визначенні критеріїв і процедур винагородження директорів, а також у розгляді кандидатур для обрання чи переобрання до складу Ради директорів.

До Комітету з призначень і винагород входять незалежні директори Анджей Данильчук (голова комітету) та Наталі Башиш, а також голова Ради директорів компанії Андрій Веревський.

Аудит компанії

Аудит річної фінансової звітності компанії та огляд піврічної звітності проводить незалежний аудитор, якого призначають на щорічних зборах акціонерів. З 2012 року звітність Кернел аудіюється Deloitte Audit S.à r.l.

Детальнішу інформацію щодо практик корпоративного управління ви можете одержати зі статуту компанії та річного звіту за 2017 фінансовий рік, або ж написавши нам на адресу: [email protected].