Kernel Holding S.A. є акціонерним товариством, зареєстрованим у Люксембурзі. Акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі з 2007 року.

Компанія дотримується принципів корпоративного управління, встановлених Фондовою біржею Люксембургу і найкращих практик корпоративного управління емітентів Варшавської фондової біржі. Принципи і структуру корпоративного управління визначено у статуті компанії.

Рада директорів компанії складається з восьми директорів, троє з яких є незалежними.

Аудиторський комітет

У Раді директорів діє Аудиторський комітет, основними функціями якого є сприяння в моніторингу повноти і достовірності фінансової інформації, а також розгляд та оцінювання аудиторських, бухгалтерських і фінансових процесів звітності компанії.

До складу Аудиторського комітету входять незалежні директори: Сергій Шибаєв (голова комітету), Наталі Башиш та Анджей Данильчук.

Комітет з призначень і винагород

Основною функцією Комітету з призначень і винагород є сприяння Раді директорів у визначенні критеріїв і процедур винагородження директорів, а також у розгляді кандидатур для обрання чи переобрання до складу Ради директорів.

До Комітету з призначень і винагород входять незалежні директори Анджей Данильчук (голова комітету) та Наталі Башиш, а також голова Ради директорів компанії Андрій Веревський.

Аудит компанії

Аудит річної фінансової звітності компанії та огляд піврічної звітності проводить незалежний аудитор, якого призначають на щорічних зборах акціонерів. З 2012 року звітність Кернел аудіюється Deloitte Audit S.à r.l.

Детальнішу інформацію щодо практик корпоративного управління ви можете одержати зі статуту компанії та річного звіту за 2017 фінансовий рік, або ж написавши нам на адресу: ir@kernel.ua.